Hållbarhet

Som industriföretag och leverantör av ett centralt byggmaterial är vi en del av samhället, och vi har ett ansvar vad gäller ekonomiska, miljömässiga och sociala frågor. Vi arbetar kontinuerligt med att utveckla såväl verksamheten som produkterna för att med minsta möjliga miljöpåverkan kunna bidra till en hållbar framtid.

HeidelbergCements hållbarhetsambitioner:

  • Verka för hållbart byggande
  • Begränsa klimatpåverkan
  • Främja biologisk mångfald
  • Utnyttja restmaterial som resurs
  • Minimera övrig påverkan på miljön
  • Prioritera hälsa och säkerhet
  • Vara en attraktiv arbetsgivare

Hållbarhetsredovisning 2014-2015 med GRI-index

Beskrivning av hur företagen inom HeidelbergCement Northern Europe arbetar för en ansvarsfull och hållbar verksamhet, samt de utmaningar och möjligheter vi ser på kort och lång sikt.
>>Gå till webbplatsen för redovisningen.

Vårt ansvar

Läs broschyren om hur vi arbetar med ansvarsfulla metoder i alla led.  

our-responsibility-cover.jpg.
Cirkulär ekonomi: Vad innebär det i cementtillverkning? Se klippet nedan.