Hållbarhet i den dagliga verksamheten

Karin Comstedt Webb, projektledare Sustainable Development inom HeidelbergCement Northern Europe ger en inblick i företagets utmaningar.

Vilka utmaningar har ni när det gäller hållbarhet och miljö?

– Vi verkar inom tung processindustri vilket innebär att hälsa och säkerhet på våra arbetsplatser alltid står överst på agendan, både för våra medarbetare och andra som kommer i kontakt med vår verksamhet. Vidare är minskningen av koldioxidutsläpp en global utmaning som hela cementindustrin står inför. Lokalt arbetar vi kontinuerligt med att minska damning och buller. Brytningen av råmaterial innebär påverkan på naturen. Det är vårt ansvar att mildra konsekvenserna och samtidigt skapa förutsättningar för en ökad biologisk mångfald.

Vad är viktigt för att kunna bedriva verksamhet lokalt?

– Först och främst kräver alla vår verksamheter miljötillstånd. De baseras på olika utredningar och miljökonsekvensbeskrivningar. Men vi måste också ha en bra relation till människorna på orten, som ofrånkomligen påverkas av oss. Vi har olika forum för att kommunicera med dem, och det är viktigt att skapa en förståelse och acceptans för det vi gör. Och att vi är lyhörda för synpunkter – det ingår i vårt arbete.

Vad gör ni för att bli en mer hållbar aktör?

– Vi arbetar för en vision om noll koldioxidutsläpp under cementprodukternas livscykel. Det handlar till exempel om energieffektivisering och ökad andel förnyelsebara bränslen. Vi utforskar också tekniker för att avskilja koldioxid från rökgaser vid cementtillverkning, och vi forskar kring hur färdig betong kan absorbera ännu mer koldioxid än i dag. På temat biologisk mångfald har vi bland annat ett internationellt initiativ, Quarry Life Award. Där tävlar biologistudenter om vem som under projektets löptid lyckas skapa de bästa förutsättningarna för en ökad biologisk mångfald vid någon av våra täkter.

dsc_0256-1.jpg. Karin Comstedt Webb, projektledare Sustainable Development Heidelberg Cement Northern Europe.
Karin Comstedt Webb, projektledare Sustainable Development Heidelberg Cement Northern Europe.

Cirkulär ekonomi: Vad innebär det i cementtillverkning?
 
Hållbarhet vid cementfabriken i Slite: Miljöchefen ger exempel.