Intervju med personaldirektör Kajsa Runnbeck

Vilken bakgrund och kompetens söker ni hos framtida medarbetare?

– Först och främst söker vi medarbetare med rätt inställning, som kan trivas hos oss. Du ska attraheras av våra produkter och även vara villig att röra på dig eftersom vår verksamhet är utspridd på många orter och i flera länder. Vi har ett löpande behov av att rekrytera högskoleingenjörer och civilingenjörer inom kemi, maskin och samhällsbyggnad, men också arbetsmiljöingenjörer, systemvetare, logistiker och ekonomer. 

Vad erbjuder ni som arbetsgivare?

– För oss är det viktigt att ha en bra arbetsmiljö och vi lägger stor kraft på säkerhetsfrågor. Vi månar också om att ha ett vänligt arbetsklimat. Kompetensen bland våra medarbetare är hög, vilket gör oss framgångsrika och delvis ledande inom våra områden. Det innebär också att vi har stora förväntningar och krav på medarbetarna. Vi erbjuder gärna ansvar som känns utmanande – det är det absolut bästa sättet att utvecklas både professionellt och som individ. Sett ur ett annat perspektiv är det viktigt för oss att vara en god samhällsmedborgare, och att bidra till utvecklingen av ett hållbart samhälle. Vi arbetar intensivt med dessa frågor i dag.

Vilka utvecklingsvägar finns hos er?

– Har du ett eget driv, en vilja och en ambition så har du goda möjligheter att påverka din utveckling. Du kan till exempel utvecklas som chef eller specialist, och du kan byta inriktning och fortsätta inom ett annat av våra affärsområden. Det är mycket upp till dig själv att skapa din framtid.

Kajsa Runnbeck. Kajsa Runnbeck, Human Resources Director Northern Europe.
Kajsa Runnbeck, Human Resources Director Northern Europe.