Produkter och affärsområden

Våra produkter betong, cement och ballast är grunden i hållbara byggnader och välfungerande infrastruktur. Dessa byggmaterial har lång livslängd, goda egenskaper och är ett ekonomiskt och tryggt val, samtidigt som de är energi- och resurseffektiva. 

Läs mer nedan om våra fyra affärsområden och vilka företag som tillverkar och säljer dem i Sverige:
Cement

Cement är det sammanhållande materialet i betong. Råvaran vid cementproduktion är kalksten som bryts vid kalkstenstäkter.

Cementa är ett av Sveriges största byggmaterialföretag som tillverkar och marknadsför cement samt erbjuder kunskap om användning av cementbaserade produkter. Tillverkningen sker vid fabrikerna i Slite, Skövde och Degerhamn – platser där det finns god tillgång på råmaterialet kalksten.

cementa.jpg.

HeidelbergCement Miljö arbetar med att förse cementfabrikerna med alternativa bränslen och råvaror.

HC Miljö.
Ballast

Ballast utgörs av sand, grus och bergkross och är den huvudsakliga beståndsdelen i betong och asfalt. Det är en viktig komponent i vägar, järnvägar, dränering, övertäckning och underlag för undervattensinstallationer.

Jehander är en av de ledande leverantörerna av berg- och grusmaterial, så kallad ballast, till byggindustrin. De producerar, säljer och distribuerar också sand- och jordprodukter samt säljer geotextil.

jehander.jpg.
Fabrikstillverkad betong

Färsk betong som blandas i betongfabriker och därefter levereras med betongbil direkt till byggarbetsplatserna.

Betongindustri är en ledande tillverkare och leverantör av fabrikstillverkad betong. Företaget var först i Sverige med fabrikstillverkad betong och har i dag över 30 fabriker. De är placerade vid strategiska och kundnära platser, vilket minskar behovet av långa transporter som belastar miljön.

betongindustri.jpg.
Betongelement

Byggelement i betong som utformats för att tillgodose kundernas specifika behov inom bygg- och anläggningsbranschen.

Abetong utvecklar, producerar och säljer prefabricerade betong element och är ett av landets ledande företag på området. Produkterna är indelade i tre huvudsegment: produkter för lantbruk, produkter för anläggningssektorn (till exempel väg och järnväg) samt produkter för flerfamiljshus, industribyggnader och andra offentliga och kommersiella byggnader.

 
abetong.jpg.

Nordic Precast Group

Under 2015 genomförde HeidelbergCement Northern Europe AB och KB Gruppen Kongsvinger AS sammanslagningen av sina betongelementaktiviteter i de två bolagen Abetong och Contiga genom Nordic Precast Group AB. Den nya verksamheten ägs till 60 procent av HCNE och 40 procent av KB Gruppen.

 

Se filmen om Abetong
som tillverkar betongelement