Quarry Life Award

Under 2018 genomför koncernen HeidelbergCement för fjärde gången Quarry Life Award, för att främja biologisk mångfald i och omkring kalkstensbrott och täkter. Studenter och unga forskare bjuds in att delta.

I många täkter finns goda möjligheter till en ökad biologisk mångfald, tack vare den stora variationen av landskap och habitat och att det är en liten störning från mänskliga aktiviteter.

Quarry Life Award pågår över hela världen där HeidelbergCement har verksamhet. Fem utvalda projekt genomförs i deltävlingen för respektive region, och de har samtidigt chans att gå vidare till den internationella tävlingen. Väl genomförda projekt kan premieras med en vinst på upp till 30 000 euro. Deltagarna får möjlighet att göra fältstudier direkt kopplade till den industriella verksamheten, med chans att påverka och utveckla företagets arbete med biologisk mångfald.

Ta chansen att göra ett värdefullt examensarbete våren 2018 - ansök senast 20 november 2018!