Quarry Life Award

Under 2016 genomförde koncernen HeidelbergCement för tredje gången 'Quarry Life Award', för att främja biologisk mångfald i och omkring kalkstensbrott och täkter. Studenter och unga forskare bjöds in att delta.

I många täkter finns goda möjligheter till en ökad biologisk mångfald, tack vare den stora variationen av landskap och habitat och att det är en liten störning från mänskliga aktiviteter.

Quarry Life Award pågår över hela världen där HeidelbergCement har verksamhet. Fem utvalda projekt genomförs i deltävlingen för respektive region, och de har samtidigt chans att gå vidare till den internationella tävlingen. Väl genomförda projekt kan premieras med en vinst på upp till 30 000 euro.Deltagarna får möjlighet att göra fältstudier direkt kopplade till den industriella verksamheten, med chans att påverka och utveckla företagets arbete med biologisk mångfald.

Läs mer om resultatet i den regionala deltävlingen >>
Studentgrupp från Cementa en av de globala vinnarna i tävling kring biologisk mångfald i byggmaterialindustrin (2016-12-09)
 

Vi planerar att genomföra Quarry Life Award igen under 2018 och påbörjar information kring den fjärde omgången under hösten 2017. Ta kontakt redan nu om du är intresserad av att delta: Skicka e-post till kajsa.hebeler@heidelbergcement.com.
 

Officiell webbplats:
 Quarry Life Award Northern Europe 2016

Ladda ner

Läs även

Läs om förra omgången av QLA 2014 i vår region. 
Projektgrupperna. De tre studentgrupperna som arbetat med projekt inom Quarry Life Award 2014. Överst från vänster: Johan Linder, Oskar Damström, Carl Tamario, Dennis Amnebrink, Stina Näslund och Sara Östberg.
De tre studentgrupperna som arbetat med projekt inom Quarry Life Award 2014. Överst från vänster: Johan Linder, Oskar Damström, Carl Tamario, Dennis Amnebrink, Stina Näslund och Sara Östberg.